contacts

HEGMANNS, Gelsenkirchen

Stefan Hegmanns
Managing Director
E-Mail: s.hegmanns@hgh.de

Tel.:  +49 (209) 4098-0
FAX: +49 (209) 4098-10

Thomas Zuther
Head of Design / Authorized Officer
E-Mail: t.zuther@hgh.de        

Tel: +49 (209) 4098-63   
Mobil: +49 (177) 6029767
Fax: +49 (209) 4098-10

 

Achim Fuhrländer
Sales Director
E-Mail: a.fuhrlaender@hgh.de        

Tel.: +49 (209) 4098-62    
Mobil: +49 (173) 7021353
FAX: +49 (209) 4098-10
 

Klaus Angerhausen - Technischer Leiter Rohrfernleitungstechnik

Klaus Angerhausen
Technical Head of Pipeline Engineering
E-Mail: k.angerhausen@hgh.de    
    
Tel.: +49 (209) 4098-70    
FAX: +49 (209) 4098-10

Jürgen Bußkamp
Head of EI&C engineering
E-Mail: j.busskamp@hgh.de

Tel.: + 49 (209) 4098-45
FAX: +49 (209) 4098-10

Wojciech Kula
Head of 3D-Laserscanning
E-Mail: w.kula@hgh.de

Tel.: +49 (209) 4098-40
FAX: +49 (209) 4098-10
 

Gelsenkirchen

 

An der Landwehr 2
D-45883 Gelsenkirchen

Tel: +49 (209) 4098 0
Fax: +49 (209) 4098 10

info@hgh.de